Go to top

FAQ

Algemeen

ISOVER isolatieplaten zijn in verschillende diktes verkrijgbaar. Welke gebruik ik voor welke toepassing?

Vaak wordt voor een hellend dak, plat dak, begane grondvloer en verdiepingsvloer de isolatieplaat van 140 mm gekozen. Dit omdat deze constructies opgebouwd zijn uit balken, waar makkelijk 140 mm isolatie tussen kan worden aangebracht. Voor zowel hellend dak, platdak als begane grondvloer geldt dat deze grenzen aan buiten. Dus een extra hoge isolatiewaarde zorgt hier voor minder stookkosten en meer comfort! Voor scheidingswanden en voorzetwanden worden dunnere diktes toegepast, zoals 45 mm voor scheidingswanden en 80 mm voor voorzetwanden.

Wat is het verschil tussen de verschillende isolatiematerialen?

Glaswol is niet de enige isolatie die verkocht wordt in de bouwmarkt. Zo wordt ook steenwol en EPS (Polystyreen) verkocht. Er zijn grote verschillen tussen isolatiematerialen. Bijvoorbeeld de flexibiliteit van glaswol ten opzichte van steenwol, wat de montage een stuk makkelijker maakt. Maar ook op het gebied van brand en akoestiek verschillen de producten. Zo heeft glaswol brandklasse A1 en absorbeert het geluid terwijl EPS brandklasse F heeft en het geluid niet kan absorberen. Een materiaal kan dus een grote invloed hebben op veiligheid en comfort van de woning.

Wat is de brandveiligheid van isolatiemateriaal?

Een aspect wat nog niet de aandacht krijgt die het verdiend, is brandveiligheid. Brandveiligheid wordt weergegeven in een brandklasse. Daarbij gaat het van brandklasse A tot en met brandklasse F, waarbij A staat voor onbrandbaar en F voor uiterst brandbaar. Voor het veilig na-isoleren van een dak, gevel of vloer is het dus verstandig om te kiezen voor brandklasse A. Omdat bij brand ook rookontwikkeling erg gevaarlijk is, worden producten ook getest op rookontwikkeling. Hierbij geldt; hoe lager het getal hoe veiliger. ISOVER glaswol heeft brandklasse A en scoort voor rookontwikkeling ook het hoogst. Kortom, ISOVER glaswol is een veilige keuze!

Wat is het verschil tussen Rd – waarde en Rc – waarde?

De isolatiewaarde van het product wordt weergegeven in een Rd - of Rm - waarde. Deze isolatiewaarde is afhankelijk van de dikte van het materiaal in combinatie met de warmtegeleidingscoëfficiënt (lambdawaarde). Je kunt je voorstellen dat metaal een hogere warmtegeleidingscoëfficiënt heeft dan bijvoorbeeld hout.

De Rc - waarde is de isolatiewaarde van de constructie. Hierbij zijn dus alle onderdelen van een constructie meegenomen. Bij een dak kun je denken aan het dakbeschot, gisplaten en dakpannen. Bij een spouwmuur, wordt ook de isolatiewaarde van het binnenspouwblad, metselwerk en de luchtspouw meegerekend.

Als ik dubbel laags isoleer, kan ik dan de van Rd waarden van de isolatiematerialen optellen?

De isolatiewaarde van een product wordt de Rd - waarde genoemd. Als je twee isolatieplaten met een Rd van 2,16 dubbel laags verwerkt, dan heb je dus een Rd van 4,32. De isolatiewaarde van de constructie wordt de Rc - waarde genoemd, en kan in sommige gevallen flink verschillen van de Rd - waarde. Let op! Verwerk nooit platen of rollen dubbel, die een dampremmende laag hebben, zoals aluminium. Dit kan voor vochtproblemen zorgen.

Welke folies worden verkocht in de bouwmarkt?

Dampdicht, dampopen, dampdoorlatend, dampremmend, dampregulerend… Er zijn heel veel verschillende benamingen voor folies. Eigenlijk kun je de folies die in de bouwmarkt worden verkocht onderbrengen in drie categorieën: dampremmend, dampopen en dampregulerend. Een dampopen folie wordt altijd aan de koude zijde (buitenzijde) van de constructie geplaatst, vanwege de waterkerende eigenschap en om de kierdichting van het dakbeschot te verbeteren. Een dampremmende folie wordt altijd aan de warme zijde (binnenzijde) van de constructie gebruikt. Dit om ervoor te zorgen dat damp niet in de constructie kan komen. Damp die in de constructie kan komen, kan omslaan in condens en op ten duur leiden tot houtrot en schimmel. De dampregulerende folie (ISOVER Vario KM) is een folie die aan de warme zijde van de constructie wordt geplaatst. Doordat de folie dampregulerend is, is de folie in de zomer dampopen en in de winter dampremmend. Dankzij deze unieke eigenschap blijft het vocht niet opgesloten in de constructie en kan de ISOVER Vario KM folie worden toegepast bij constructies die aan de koude zijde een dampremmer hebben. Denk bijvoorbeeld aan een platdak met een bitumen laag, of een dak wat al voorzien is van een isolatie.

Hoe werkt de Vario KM folie en heeft de Vario KM folie een voorkant / achterkant?

De dampregulerende ISOVER Vario KM folie wordt aan de warme zijde van de constructie geplaatst. Doordat de folie dampregulerend is, is de folie in de zomer dampopen en in de winter dampremmend. Dankzij deze unieke eigenschap blijft het vocht niet opgesloten in de constructie en kan de ISOVER Vario KM folie worden toegepast bij constructies die aan de koude zijde een dampremmer hebben. Denk bijvoorbeeld aan een platdak met een bitumen laag, of een dak wat al voorzien is van een isolatie. Voor de werking van de folie maakt het niet uit welke kant als voorkant wordt aangehouden. Het makkelijkste is, dat wat je ziet wanneer de folie wordt uitgerold, als voorkant wordt aangehouden.

Waarom is luchtdichtheid zo belangrijk?

Wanneer een extra laag isolatie aan de binnenzijde van het dak of gevel wordt geplaatst, wordt meer warmte binnengehouden. Doordat meer warmte wordt binnengehouden, wordt de oppervlaktetemperatuur van het dakbeschot of de gevel lager. Wanneer warme lucht, wat meer damp kan bevatten dan koude lucht, voorbij de dampremmende laag komt, kan een deel van de damp omslaan in condens. Dit punt wordt ook wel het dauwpunt genoemd. Als de luchtdichting niet zorgvuldig is aangebracht, zal dus veel damp bij het dauwpunt kunnen komen en zo omslaan in condens, wat houtrot of schimmel tot gevolg kan hebben.

Welke invloed heeft het indrukken / comprimeren van de isolatie?

Wanneer een isolatierol met een dikte van 16 cm wordt gecomprimeerd tot een dikte van 14 cm, dan heeft het ook de isolatiewaarde van een rol van 14 cm. Dit komt omdat glaswol werkt op basis van stilstaande lucht. Wanneer de rol wordt gecomprimeerd, dan wordt de lucht eruit geperst en neemt hierdoor de isolatiewaarde af.

Wat is het voordeel van een overmaat aanhouden met een flexibel materiaal?

Voor de verwerking van ISOVER glaswol is het prettig om een overmaat aan te houden van 10 mm. Door deze overmaat klemt het isolatiemateriaal zich tussen bijvoorbeeld de gordingen of een houtenregelwerk. Hierdoor blijft de isolatie goed op zijn plaats zitten en voorkomt het warmtelekken wanneer bijvoorbeeld een gording iets krom is. Met een niet flexibel isolatiemateriaal is het vele malen moeilijker om een strakke aansluiting te creëren met de constructie en warmtelekken te voorkomen.

Hoe kun je het beste de isolatie bevestigen?

Wanneer je isolatieplaten bijvoorbeeld tussen de gordingen van het dak of tussen de houten balken van de vloer toepast, houd dan een overmaat aan van 10 mm zodat de isolatie goed klemmend wordt aangebracht. Bij een dak wordt vaak een houtenrachelwerk voor de isolatie geplaatst, voor de folie en de gipsplaat. Bij een houtenvloer wordt geen folie en beplating toegepast. Daarom zal de isolatie ook nog moeten worden gemonteerd tegen het vloerbeschot. Hiervoor kunnen plakankers worden toegepast. Het verlijmen van een glaswol raden wij af, omdat glaswol bestaat uit vezels en de laag vezels die wordt verlijmd, niet het gewicht van de glaswol kan dragen. Hierdoor kan de glaswol los komen van het vloerbeschot en gaat de isolerende werking verloren.

Isoleert glaswol ook het geluid?

Geluid wordt veroorzaakt door trillingen. Als je de akoestiek in een ruimte wilt verbeteren, helpt het als materialen worden toegepast die trillingen kunnen opnemen. Met name zachte materialen kunnen goed trillingen opnemen. Dat is ook de reden dat in een theater of bioscoop veel zachte materialen worden toegepast. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de dikke stoelen, de gordijnen, vloerbedekking en vaak ook nog een zachte wand. Glaswol van ISOVER is ook een zacht materiaal en daardoor uitermate geschikt om de akoestische prestaties te verbeteren.

Is ISOVER glaswol duurzaam?

Absoluut! Het is zelfs vaak de meest duurzame isolatie. Hoe komt dat? Vaak wordt gedacht dat isolatie gemaakt van natuurlijke producten, zoals schapenwol erg duurzaam is. De duurzaamheid moeten we echter baseren op de gehele levenscyclus van een product. Een levenscyclusanalyse (LCA) geeft per product aan wat de impact is op het milieu, rekening houdend met de invloed tijdens de gehele levenscyclus van de bouw. Van het winnen van de ruwe grondstoffen tot duurzame sloop en recycling. Want wat 'groen' lijkt, is niet altijd 'groen'.

Wat zijn de verkooppunten?

ISOVER isolatie voor de particuliere markt, is onder andere verkrijgbaar bij Karwei, Gamma en Hornbach.

Is glaswol gevaarlijk om te verwerken?

Nee, minerale wol is niet schadelijk voor de gezondheid. De vezels van minerale wol kunnen door het eigen lichaam worden afgebroken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld asbest waar minerale wol vaak mee wordt vergeleken. Het kan wel zo zijn dat de vezels van de minerale wol kunnen irriteren aan de luchtwegen of de huid. Daarom adviseren wij een mondkapje, handschoenen, huid bedekkende kleding en een veiligheidsbril toe te passen tijdens de verwerking. Indien vezels op de huid irritatie veroorzaken, dan de huid met koud water afspoelen.

Dak

Hoe snel heb ik de kosten van dakisolatie terugverdiend?

Omdat de meeste warmte verloren gaat via het dak, levert dakisolatie het meeste op. Wanneer je zelf het dak isoleert, heb je de investering vaak al binnen een paar jaar terugverdiend! Wat je gelijk zult merken, is dat de zolder een betere akoestiek heeft en comfortabeler is. Want in de zomer houdt het de warmte tegen en in de winter houdt het de warmte binnen! Als je het laat doen, is de terugverdientijd langer, omdat dan ook de manuren van de aannemer moeten worden meegenomen.

Waar moet de dampremmende folie of de dampregulerende folie?

Dampdicht, dampopen, dampdoorlatend, dampremmend, dampregulerend… Er zijn heel veel verschillende benamingen voor folies. Eigenlijk kun je de folies die bij Doe Het Zelf bouwmarkt worden verkocht onderbrengen, in drie categorieën: dampremmend, dampopen en dampregulerend. Een dampopen folie wordt altijd aan de koude zijde (buitenzijde) van het dak geplaatst vanwege de waterkerende eigenschap of om de kierdichting te verbeteren. Een dampremmende folie wordt altijd aan de warme zijde (binnenzijde) geplaatst, om ervoor te zorgen dat damp niet in de constructie kan komen. Damp die in de constructie kan komen, kan omslaan in condens en op ten duur leiden tot houtrot en schimmel. De dampregulerende folie (ISOVER Vario KM) is een folie die aan de warme zijde, dus aan de binnenzijde wordt geplaatst. Doordat het dampregulerend is, is de folie in de zomer dampopen en in de winter dampremmend. Dankzij deze eigenschap blijft het vocht niet opgesloten zitten in de constructie en kan de Vario KM folie zelfs worden toegepast bij constructies die aan de koude zijde een dampremmer hebben. Denk bijvoorbeeld aan een platdak met een bitumen laag, of een dak wat al voorzien is van een isolatie.

Wat is de juiste opbouw van de dakconstructie?

Bij het na-isoleren van een hellend dak, adviseren wij de volgende opbouw:

  • bestaand dakbeschot
  • eventueel dunne triplexplaat / dampopen folie voor het kier –en waterdicht maken dakbeschot
  • isolatie, tegen het dakbeschot gemonteerd
  • dampremmende folie (indien de isolatie niet is voorzien van een dampremmende aluminium laag)
  • houtenregelwerk
  • gipsplaat

Plaats de isolatie tegen het dakbeschot, om een valse spouw achter de isolatie te voorkomen. Deze spouw zorgt voor een schoorsteeneffect, waardoor juist meer vocht in de constructie komt. Zorg wel dat het dakbeschot kier- en waterdicht is. Dit kun je doen door eerst een dunne triplexplaat of een dampopen folie tegen het dakbeschot te monteren. Vervolgens wordt de dampremmende laag voor de isolatie geplaatst. Zorg hierbij voor een goede luchtdichting, door onderlinge naden van de folie af tapen en de aansluitingen van het houtenregelwerk met de gordingen af te kitten. Voor de montage van gipsplaten is het makkelijk als een hart op hart afstand wordt aangehouden van 30 cm tussen de stijlen.

Wanneer kun je isolatie met een aluminium laag toepassen?

De aluminium laag op de isolatie, is een dampremmende laag. Indien je isolatie met een aluminium laag toepast, is het plaatsen van een dampremmende folie aan de warme zijde van de constructie dus niet meer noodzakelijk. Gezien de dampremmende werking van de aluminium laag, kan dus alleen isolatie met een aluminium laag worden toegepast, wanneer de constructie naar buiten toe dampopen is. Voor meer informatie over een dampopen of dampdicht dijk, kijk dan bij Is mijn dak dampopen / dampdicht?

Is mijn dak dampopen / dampdicht?

Om het dak van binnenuit op de juiste manier na te isoleren, is het van belang om te weten waaruit de huidige constructie is opgebouwd. Houten daken waar je van binnenuit de pannen kunt zien liggen, zijn natuurlijk dampopen. De keuze kan dan gemaakt worden tussen glaswol isolatierollen voorzien van een aluminium laag, of glaswol isolatieplaten in combinatie met een dampremmende folie. Helaas is het niet altijd zo duidelijk. Daarom adviseren wij bij een dak wat al is voorzien van isolatie, platte daken of daken waarbij de opbouw niet achterhaald kan worden, de ISOVER Vario KM folie toe te passen. Deze folie beschermt ieder dak tegen houtrot, ongeacht de opbouw.

Waarom moeten juist géén gaten in het dakbeschot worden gemaakt?

Wanneer gaten in het dakbeschot worden gemaakt, kunnen juist vochtproblemen ontstaan! Deze gaten zorgen voor een schoorsteeneffect. Met andere woorden; de stroming van koude lucht achter de isolatie, trekt juist meer warme lucht de constructie in op de plekken waar het niet luchtdicht is. Omdat warme lucht meer damp kan bevatten dan koude lucht kan opnemen, ontstaat juist meer vocht in de constructie. Maak dus geen gaten in het dakbeschot om zo het schoorsteeneffect te voorkomen en plaats dus altijd de isolatie tegen het dakbeschot. Zorg wel dat het dakbeschot kier- en waterdicht is. Dit kun je doen door eerst een dunne triplexplaat of een dampopen folie tegen het dakbeschot te monteren.

Hoeveel ruimte moet tussen de lichtspot en de folie worden aangehouden?

Omdat een lichtspot erg warm kan worden, is het belangrijk om een ruimte van minimaal 10 cm aan te houden tussen de folie en de lichtspot. Deze ruimte is nodig om ervoor te zorgen dat de folie niet gaat smelten en zo een gat in de folie zou kunnen ontstaan. Indien een gat ontstaat, is zowel de dampremming als de luchtdichting niet meer op orde en kan de warme lucht in de constructie gaan condenseren.

Wat als de isolatie dunner is dan de balken; waar wordt dan de isolatie en de folie geplaatst?

In sommige situaties kan het voorkomen dat de isolatie dunner is dan de balken. Omdat je de ruimte dan niet volledig opvult, ontstaat een luchtspouw. Wij adviseren altijd om de isolatie tegen het dakbeschot aan te zetten. Zorg wel dat het dakbeschot kier- en waterdicht is. Dit kun je doen door eerst een dunne triplexplaat of een dampopen folie tegen het dakbeschot te monteren.

Vervolgens kan ervoor worden gekozen om de folie tegen de isolatie aan te zetten, zodat een deel van de balken in het zicht blijft, of de folie over de balken heen te plaatsen waarbij een ruimte tussen de isolatie en de dampremmende folie ontstaat. Allebei de mogelijkheden kunnen veilig worden toegepast.

Moet ik mijn leidingen op de vloer bij het dak ook mee isoleren als het dak wordt geïsoleerd?

In sommige huizen lopen leidingen, waaronder de waterleiding, op de vloer bij het dak. Wanneer het dak wordt geïsoleerd, en de isolatie voor de leidingen langs komt, heeft dit gevolgen voor de leidingen. Door de isolatie wordt meer warmte binnengehouden, waardoor de leidingen op koude winterdagen zelfs zouden kunnen bevriezen. Isoleer de leidingen extra goed met buisisolatie indien de isolatie van het hellend dak voor de leidingen komt te liggen.

Vloer

Is een plaat makkelijker te verwerken dan een rol bij het isoleren van een vloer?

Absoluut! Dit omdat vaak de ruimte onder de vloer, de kruipruimte, een beperkte hoogte heeft. Aangezien de platen een kortere lengte hebben dan de rollen is dit makkelijker verwerken. In de kruipruimte adviseren wij alleen isolatie toe te passen zonder aluminium laag! Bij een verdiepingsvloer kan wel isolatie worden toegepast met een aluminium laag. Lees hieronder waarom het toepassen van een aluminium laag wordt afgeraden in een kruipruimte.

Waarom is het verstandig om géén dampremmer gebruiken in de kruipruimte?

Vaak wordt gedacht dat onder de isolatie die tussen de balken wordt gemonteerd, een dampremmende laag moet worden toegepast. Maar de dampremmende laag wordt dan aan de verkeerde kant van de isolatie toegepast. Een dampremmende laag moet altijd aan de warme zijde van een constructie worden geplaatst. Dat is ook de reden dat onder laminaat of een houten vloer eerst een laag folie wordt gelegd tegen optrekkend vocht. Indien aan de koude zijde, dus onder de isolatie, ook nog een dampremmende laag wordt toegepast, kan het vocht wat in de constructie komt niet meer weg en kan dit leiden tot schimmel en houtrot. Wat een goede methode is om de lucht zo droog mogelijk te houden in de kruipruimte, is het toepassen van bodembedekkers. Denk hierbij aan bijvoorbeeld schelpen.

Wanden

Hoe kan een voorzetwand of scheidingswand de akoestiek verbeteren?

Als je akoestisch wilt isoleren, kun je dit het beste doen volgens het massa-veer-massa principe. Dit houdt in dat, in het voorbeeld van een tussenwand, de beplating aan beide zijden massa moet hebben en tussen de beplating juist een akoestisch open materiaal moet worden toegepast, zoals ISOVER glaswol. Maar waarom? Wat je met akoestisch isoleren wilt voorkomen, is dat het geluid van de ene naar de andere ruimte gaat. Omdat geluid ontstaat wanneer iets trilt, is het dus belangrijk om ervoor te zorgen dat de trillingen worden tegen gehouden. In eerste instantie wordt dit gedaan door de massa van de plaat, maar die geeft ook nog trillingen door. Wanneer je een akoestisch open materiaal gebruikt tussen de beplating, worden deze trillingen geabsorbeerd en zet dit de andere plaat niet in beweging. Kijk maar eens naar bioscopen en theaters, daar zit je op dikke stoelen, hangen grote gordijnen en vaak hebben ze een zachte wand; dit alles om het geluid te absorberen.

Kun je ook dubbel laags isoleren bij een voorzetwand?

Er zijn twee manieren om isolatie te plaatsen bij het maken van een voorzetwand. Het framewerk van hout of metal stud wordt gevuld met isolatie en het geheel staat 10 mm los van het binnenspouwblad. Een andere mogelijk is het plaatsen van een isolatielaag in het framewerk, en een isolatielaag tussen het binnenspouwblad en het framewerk. Het grote voordeel van deze oplossing, is dat een hogere isolatiewaarde wordt bereikt. Dit omdat de extra laag isolatie ervoor zorgt dat het framewerk aan drie zijden omringd is met isolatie. Hierdoor wordt de warmte nog beter binnengehouden. Wanneer kun je dubbel laags isoleren? Omdat bij een enkel steens muur vochtdoorslag kan plaatsvinden, kan beter de 10 mm spouw worden aangehouden met alleen isolatie in het framewerk. Bij woningen met een steen metselwerk, is de kans op vochtdoorslag veel lager en kan de isolatie vrijwel altijd dubbel laags worden toegepast.

Wat is het verschil tussen een frame van metal stud en hout?

Bij een voorzetwand of scheidingswand kan worden gekozen voor een opbouw met metal stud of hout. Beide producten hebben voor –en nadelen ten opzichte van elkaar. Met hout wordt een hogere isolatiewaarde behaald omdat hout de warmte minder goed geleidt dan aluminium. Daarentegen is metal stud minder stijf dan hout, waardoor het een betere bijdrage levert aan het behalen van akoestisch comfort.

Heb je gevonden wat je zoekt?

?Tip: probeer een zoekopdracht